11.

12.

08.

2020

God

Natt,

Oslo

VOL

1

2

3

Salt Art & Music
Innhold Info

Svett det ut: Yahya Hassan

Hans Uhre og Yahya Hassan. En spiller trommer. En er død.

En slags hyllest

Yahyahassan

22.00

Ardna (badstu)

Yahya Hassan (1995-2020).

PØBEL. JEG BESØKTE DISKOTEKET / SLIK JEG EN GANG BESØKTE BIBLIOTEKET / JEG KASTET MEG OVER KVINNER / SLIK JEG KASTET MEG OVER BØKER / EN GANG / MEN FORORDET VAR FOR LANGT / OG ENGASJEMENTET MITT BLE SABOTERT / FREMMEDE BLE BEKJENTE / OG BEKJENTE BLE FREMMEDE FOR MEG / MENS FREMMEDE VILLE KJENNE MEG / VILLE BEKJENTE IKKE LENGER KJENNES VED MEG / SKYGGEN MIN FORLOT MEG / OG EN SKIKKELSE SENKET SEG OVER MEG / SENERE BLIR JEG EN KARIKATUR AV MEG SELV.

Kjøp billett